Identiteit
Deze privacyverklaring wordt gebruikt door jz-ib.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70965315, op de website https://www.jz-ib.nl.

Algemeen
Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 

Beveiliging
Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is jouw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee je van onze website gebruikt maakt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Persoonsgegevens
Door het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar je te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens van je ter beschikking gesteld hebben gekregen.

Nieuwsbrief
Als je je abonneert op onze nieuwsbrief, en wij daarom gegevens vragen, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om je onze nieuwsbrief per e-mail te kunnen sturen. Het kan zijn dat als je, of de organisatie waarvoor je werkt, al klant is van ons, wij je ongevraagd een nieuwsbrief sturen. Je kan je altijd van de nieuwsbrief afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Contactformulier
Als je een vraag wilt stellen of contact met ons op wil nemen, kun je gebruik maken van het contactformulier op onze website. De gegevens die je aan ons in dat geval verstrekt, gebruiken wij alleen om antwoord te geven op je vraag of commentaar.

Verstrekking derden
Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “bewerkers” genoemd. Deze bewerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden bewerkersovereenkomsten gesloten.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten en Google daarbij verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies
Op onze website worden cookies geplaatst van Google. Deze gegevens zijn geanonimiseerd. Je persoonlijke informatie wordt dus niet opgeslagen in onze cookies.

Websites of diensten van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn (denk aan social media links of buttons).

Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens, kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat je kennis heeft genomen van de laatste versie.